Behandeling van enkel door fysiotherapeut | Fysio Stenia Zeist

Claudicatio Intermittens

Ook bekend als etalagebenen, is een vernauwing van de slagaders. De klachten zijn onder andere: pijn in de benen, koud of doof gevoel in het been en de voet en een droge huid en verminderde wondgenezing.

Looptraining, gericht op het vergroten van de pijnvrije loopafstand, onder begeleiding van een fysiotherapeut is essentieel. Samen met het veranderen van de levensstijl.

Na verwijzing door een arts of specialist krijgt u onder begeleiding van de fysiotherapeut een op u afgestemd trainingsschema gedurende een periode van 6 maanden tot een jaar.